Стан навколишнього природного середовища у вересні 2018 року

2018-10-11

№ 10

За даними досліджень у вересні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,69 до 192,77 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 18.6°С. При середньомісячній витраті води, рівній 5.84 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 15.14 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у вересні склала 7.06 м3/сек, мінімальна – 4.37 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202.13 м до 202.96  м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 21.9°С (максимальна середньодобова –25.9°С, мінімальна – 15.6°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.213 км2, об’єм води 97.940 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у вересні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.1
70.1
19.4
77.3
11.2
298.9
9.0
492
106.0
р. Горинь
5.0
76.2
14.6
19.3
5.3
280.6
0
317
41.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.27
0.44
<0.02
1.12
0.018
0.030
0.11
8.80
7..47
р. Горинь
0.27
3.33
0.17
0.35
0.017
0.032
0.11
4.96
5.86
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у серпні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За серпень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.568 млн. м3.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у серпні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.020 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.3 одиниць. Усього за серпень випало 3.2 мм опадів. (серпень 2016 року - 11,1 мм; серпень 2017 року - 46,1 мм). Середньомісячна температура повітря «+21.2°С» (максимальна середньодобова - «+24.6°С», мінімальна - «+16.5°С»).