Сертифікати

Інтегрована система управління ДП «НАЕК «Енергоатом», як єдиної юридичної особи, успішно сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015 «Quality Management Systems – Requirements» (Системи управління якістю. Вимоги), ISO 14001:2015 «Environmental Management Systems – Requirements With Guidance For Use» (Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування).
Сертифікат на відповідність вимогам BS OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirement» (Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги) виданий у 2016 році.