Протидія корупції

ДП «НАЕК «Енергоатом» вважає одним зі своїх  пріоритетних завдань ліквідацію передумов для виникнення будь-яких проявів корупції в Компанії, що знайшло своє відображення в Заяві щодо протидії корупції.

З метою упередження виникнення проявів корупції  Компанія активізувала виконання положень антикорупційного законодавства.
Зокрема,  ДП «НАЕК «Енергоатом» затверджено Комплаєнс-політику, яка спрямована на мінімізацію правових та репутаційних ризиків, головними принципами якої є неприйнятність корупції у будь-яких проявах.

У ключових відокремлених підрозділах Компанії  створено структурні підрозділи, які уповноважені вирішувати питання запобігання та протидії корупції.

У ВП ХАЕС  створено  відділ запобігання та протидії корупції (ВЗПК) відповідно до наказу від 09.10.2014 №1710, а наказом ВП ХАЕС від 13.01.2015 №45 визначено функції даного відділу, основними з яких є: надання роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню; контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб ВП ХАЕС та внесення керівникам структурних підрозділів пропозицій щодо усунення таких ризиків; розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників підприємства до вчинення корупційних правопорушень та інші.