Протидія корупції: Новини та публікації

24.10.2017
«НАЗК затверджено Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Методологія містить інформацію про засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію, розкриває процедури роботи із такими повідомленнями. Також у ньому йдеться про повноваження та відповідальність посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями, порядок контролю за додержанням встановлених вимог. Окрема увага у рекомендаціях приділена проведенню аналітичної та роз’яснювально-профілактичної роботи щодо розширення практики таких повідомлень.

До основної частини Методичних рекомендацій пропонуються корисні додатки, а саме: перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень; перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень; зразок опитувального листа; схема стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону.

Докладніше із методичними рекомендаціями можна ознайомитись на сайті НАЗК за посиланнями: https://nazk.gov.ua/news/u-nazk-zatverdyly-metodychni-rekomendaciyi-shchodo-organizaciyi-roboty-iz-povidomlennyamy-pro.07.09.2017


В Енергоатомі розроблено і введено в дію нову Антикорупційну програм
у
В Енергоатомі розроблено і введено в дію нову Антикорупційну програму, яка підготовлена з урахуванням кращих вітчизняних і міжнародних практик у цій сфері та є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Компанії.

Прийняттю Програми передувало проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НАЕК «Енергоатом», результати якої включено до затвердженої редакції документу.

Цією Антикорупційною програмою Компанія проголошує, що її працівники, посадові особи, керівники відокремлених підрозділів і президент Компанії у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

http://energoatom.kiev.ua/ua/compliance/anticorruption/articles/52960-v_energoatom_rozrobleno__vvedeno_v_dyu_novu_antikoruptcyinu_programu/


14.07.2017


З лютого по червень 2017 року, робочою групою фахівців здійснювалася робота з оцінки корупційних ризиків у ДП «НАЕК «Енергоатом» де досліджувалися питання щодо кадрової політики, управління ресурсами, публічних закупівель, конфлікту інтересів у компанії.

В рамках оцінки корупційних ризиків на ВП ХАЕС проведене анонімне анкетування серед працівників підприємства, в опитуванні прийняли участь інженери, робітники та керівники середньої ланки управління. 

За результатами аналізу анкетування, а також звіту з оцінки корупційних ризиків ДП «НАЕК «Енергоатом» у ВП ХАЕС видано наказ №1141 від 30.06.2017, у якому визначено заходи, які будуть реалізовані на ВП ХАЕС для усунення (мінімізації) корупційних ризиків.

Власні пропозиції та рекомендації щодо мінімізації корупційних ризиків можна надсилати на електронну адресу transparency@khnpp.atom.gov.ua та на скриньку довіри яка знаходиться за адресою 30100, м. Нетішин, А/С 99.19.04.2017

Обговорення проекту Антикорупційної програми Енергоатома на 2017 рік   

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Антикорупційна програма в обов’язковому порядку затверджується керівниками державних підприємств після її обговорення з працівниками.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75 встановлено, що підприємства затверджують свої антикорупційні програми на основі Типової антикорупційної програми (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17).

Наразі в Компанії відбувається затвердження нової Антикорупційної програми. Запрошуємо всіх працівників Компанії долучитися до обговорення проекту Антикорупційної програми НАЕК «Енергоатом».

Свої пропозиції, доповнення та зауваження просимо надсилати у паперовій або електронній формі до центру із запобігання і протидії корупції (електронна адреса: Iu.atamanenko@direkcy.atom.gov.ua) до 15.05.2017.10.04.2017


Про необхідність заповнення суб’єктами декларування ДП НАЕК «Енергоатом» повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (80000 грн.), зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

При цьому, згідно з Формою повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, затвердженою Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, віднесено до доходів, про які необхідно повідомляти Національне агентство.

У Роз’ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції від 05 жовтня 2016 року зазначено, що доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

У Роз’ясненні від 11 серпня 2016 року №3 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило, що якщо суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня поточного року, то виникає обов’язок повідомити про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


27.02.2017

НАЗК нагадує про необхідність подання декларації після звільнення

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу суб’єктів декларування на необхідність подавати декларацію за минулий рік у разі звільнення

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу суб’єктів декларування на необхідність подавати декларацію за минулий рік у разі звільнення.

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”, особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Нагадаємо, що до суб’єктів декларування належать особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 1 статті 3 антикорупційного закону та інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

НАЗК звертає увагу, що зазначене стосується і тих суб'єктів декларування, які звільнились (припинили діяльність) до 1 вересня 2016 року.23.02.2017

До уваги суб’єктів декларування!

Поширені питання при заповненні електронних декларацій

1. Якщо при заповненні електронної декларації у Вас виникли проблеми з відображенням розділів 3, 6, 11 декларації або некоректно відображається інша інформація, будь ласка, перевірте яким інтернет-браузером Ви користуєтесь. Така проблема може виникати при користуванні браузерами Mozilla Firefox, Yandex та інші. Для коректного відображення інформації рекомендуємо при заповненні електронної декларації використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої версії. Встановити цей інтернет-браузер Ви можете за посиланням: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html

2. Якщо у Вас виникли проблеми з електронним цифровим підписом при реєстрації, будь ласка, спочатку перевірте його за допомогою online-сервісу накладання електронного цифрового підпису на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign 

Результатом успішної перевірки буде повідомлення: ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО.

Якщо при накладанні електронного цифрового підпису виникає помилка, зверніться до акредитованого центру сертифікації ключів, який Вам видав ключ.

3. Якщо при вході до системи електронного декларування Вам видається повідомлення: “Ви не підтвердили e-mail”, перевірте поштову скриньку, яку Ви вказали при реєстрації. Можливо лист підтвердження потрапив у папку “Спам”. Перейдіть за посиланням у листі і завершіть процедуру реєстрації у системі.

Якщо лист не надійшов на поштову скриньку, можливо при реєстрації була вказана помилкова адреса електронної пошти, або у назві використовувались символи “-”, “_”. Також не рекомендується використовувати поштові скриньки, розташовані у домені RU (наприклад: хххххх@mail.ru).

У цьому випадку, будь ласка, зареєструйте нову поштову скриньку із урахуванням наведених вище рекомендацій і зателефонуйте за номером 044 – 200-06-94 або напишіть листа на електронну пошту: support@nazk.gov.ua із зазначенням вашого П.І.Б., адреси електронної пошти, вказаної при реєстрації, і нової адреси електронної пошти. Вам на нову адресу електронної пошти буде надіслано повторно лист підтвердження реєстрації. Через деякий час перевірте Вашу нову поштову скриньку, перейдіть за посиланням у листі і завершіть процедуру реєстрації.

4. Якщо Ви вже зареєстровані в системі електронного декларування, але змінили електронний ключ, Вам необхідно зайти на сторінку входу до системи https://portal.nazk.gov.ua/login і скористатись посиланням: “Я загубив/змінив свій приватний ключ”. Відеоінструкцію по входу до системи з новим ключем Ви можете переглянути за посиланням: https://nazk.gov.ua/news/nazk-nadaye-informaciynu-dopomogu-subyektam-deklaruvannya23.02.2017

Декларація


Роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій:
https://nazk.gov.ua/deklaraciya


23.02.2017

До уваги суб’єктів декларування!


Інформацію про заробітну плату (дохід), з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, можна отримати, використовуючи свій електронний цифровий підпис, в персональному кабінеті веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України

Інформацію про заробітну плату (дохід), з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, можна отримати, використовуючи свій електронний цифровий підпис, в персональному кабінеті веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua/).

Для користувачів, що використовують електронний цифровий підпис, реєстрація на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду  не потрібна, вона здійснюється автоматично.

Звертаємо Вашу увагу:

    у звітності щодо єдиного внеску суми допомоги з тимчасової втрати працездатності (лікарняні), відпускні зазначаються у місяці, за який їх нараховано, у податковій звітності зазначені суми включаються до місяця, в якому їх нараховано;
    у звітності щодо єдиного внеску, зазначаються лише ті суми, що враховуються при нарахуванні єдиного внеску.23.02.2017

НАЗК надає інформаційну допомогу суб'єктам декларування

Відеоматеріали щодо реєстрації в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування та зміни електронного цифрового підпису:
https://nazk.gov.ua/news/nazk-nadaye-informaciynu-dopomogu-subyektam-deklaruvannya


20.02.2017

НАЗК: до відома суб’єктів декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє суб’єктам декларування про можливість використання посилених сертифікатів відкритого ключа


Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє суб’єктам декларування про можливість використання посилених сертифікатів відкритого ключа.

Станом на 01 лютого 2017 року для доступу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за адресою https://portal.nazk.gov.ua передбачено можливість використання посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих такими акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК):

    АЦСК Державної прикордонної служби України;

    АЦСК Збройних Сил;

    АЦСК Державної казначейської служби України;

    АЦСК “Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України”;

    АЦСК ринку електричної енергії;

    АЦСК органів юстиції України;

    АЦСК Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”;

    АЦСК державного підприємства “Українські спеціальні системи”;

    АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС;

    АЦСК публічного акціонерного товариства “Національний депозитарій України”;

    АЦСК публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”;

    АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Алтерсайн”;

    АЦСК “Masterkey” товариства з обмеженою відповідальністю “Арт-мастер”;

    АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Ключові системи”;

    АЦСК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”;

    АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Центр сертифікації ключів “Україна”.

Для входу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за адресою https://portal.nazk.gov.ua), з використанням особистих ключів та відповідних їм посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих акредитованими центрами сертифікації ключів, рекомендується завчасно отримати послуги електронного цифрового підпису.

Контактну інформацію зазначених АЦСК розміщено в електронному реєстрі суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з ЕЦП за адресою http://czo.gov.ua/ca-registry.

Нагадуємо, до другої хвилі е-декларування належать особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.


20.02.2017

НАЗК отримало заюстований порядок повної перевірки е-декларацій чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про проходження державної реєстрації Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про проходження державної реєстрації Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

“В НАЗК повернувся з державної реєстрації Порядок повної  перевірки декларацій, узгоджений з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету Міністрів та ухвалений на засіданні НАЗК у п’ятницю”, - зазначив Руслан Радецький.

Відповідно до Порядку, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття Рішення НАЗК про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб’єкта деларування та триває 60 календарних днів. Також, логічний та арифметичний контроль декларації проводиться автоматично за допомогою програмного забезпечення Реєстру декларацій.

Також документ визначає механізм проведення НАЗК контролю та повної перевірки декларацій щодо своєчасності подання, правильності та повноти заповнення. Одночасно, НАЗК з’ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірить на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Більше новин