Протидія корупції: Новини та публікації

10.01.2019
Важливо: До уваги суб’єктів декларування

1 січня 2019 року набрав чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», положеннями якого встановлено новий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривні (стаття 7 вказаного Закону).

Таким чином, з 1 січня 2019 року для посадових осіб Компанії обов’язок повідомляти про суттєві зміни у майновому стані виникає у разі отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, тобто 96050 гривень.

Вартість «дозволеного» подарунку, тобто такого який відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність (крім обмежень встановлених частиною першою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції») не повинна перевищувати один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки, тобто 3842 гривні.

Поряд з цим, нагадуємо, що посадові особи Компанії зобов'язані подати до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

При цьому, звертаємо увагу суб’єктів декларування, що при заповнені декларації за 2018 рік, необхідно користуватися розміром прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року, – тобто 1762 гривні.

10.01.2019

В Енергоатомі завершено проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків

В ДП «НАЕК «Енергоатом» проведено внутрішню оцінку корупційних ризиків з метою визначення правових, організаційних та інших заходів, направлених на мінімізацію проявів корупції в Компанії, впровадження ефективного контролю та управління виявленими корупційними ризиками.


На виконання вимог антикорупційного законодавства президентом Компанії була сформована Робоча комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

До проведення внутрішньої оцінки було залучено незалежних експертів з питань антикорупційного законодавства, зокрема Бойка Олега Ігоровича – незалежного консультанта з корпоративного управляння, управління ризиками, етики та комплаєнсу (GRC), розробника тренінгів та тренера Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ), члена Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), члена Open Compliance and Ethics Group («Відкрита група комплаєнсу та етики», професійна асоціація, США) та Шульгу Віктора Анатолійовича – юриста практики безпеки бізнесу адвокатського об’єднання Juscutum, сертифікованого Compliance Officer.

Під час восьми засідань Робочою комісією були проаналізовані результати анонімних опитувань працівників Компанії, досвід інших підприємств, установ, організацій з реалізації антикорупційних процедур, результати розгляду повідомлень у засобах масової інформації. За наслідками аналізу об’єктами оцінки визначено такі сфери діяльності Компанії: публічні закупівлі, кадрова політика, запобігання і протидія корупції, договірна робота, управління ресурсами. В межах кожного об’єкту оцінки здійснено ідентифікацію корупційних ризиків та їх аналіз.

За результатами оцінки корупційних ризиків президентом Компанії затверджено звіт, яким визначено заходи із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків в діяльності підприємства.

Найближчим часом на підставі вказаного звіту буде сформовано План-графік, яким будуть конкретизовані строки та особи (підрозділи), відповідальні за впровадження зазначених заходів.

Внутрішня оцінка корупційних ризиків спрямована на мінімізацію виявлених ризиків, підвищення прозорості діяльності Компанії, посилення контролю за дотриманням вимог встановлених регламентів, створення додаткових обмежень та перепон з метою зменшення ймовірності вчинення корупційних дій посадовими особами Компанії.

Новини та публікації 2018 року