Повышение безопасности

Реализация мероприятий по повышению безопасности на ОП «Хмельницкая АЭС»

В период с 1987 года по 01.01.2020 года полностью реализованы 951 проект по модернизации и повышению безопасности.

В начале 2011 года фактически были завершены работы по программам:
• «Программа модернизации энергоблоков АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000 (В-320)» части 2 (ХАЭС-2) и 3 (РАЭС-4) (Всего по программе для ХАЭС-2 - 147 мероприятий, 67 мероприятий было выполнено в полном объеме «до пуска» энергоблока и 80 мероприятий «после пуска»);
• «Концепция повышения безопасности действующих энергоблоков атомных электростанций» (Всего по программе для ХАЭС-1 - 55 мероприятий, 41 мероприятие было выполнено в полном объеме и 14 мероприятий перешли в КСПБ).
В настоящее время основной программой повышения безопасности является Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций.

Для реализации «План-графика реализации мероприятий КСПБ» в ОП ХАЭС разработана «Инвестиционная программа ОП ХАЭС по направлению деятельности «Повышение безопасности, продление срока эксплуатации, модернизация» на 2020 год».

Выполнение мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС

В настоящее время достигнуты следующие показатели по реализации в полном объеме мероприятий, входящих в состав Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций (К(с)ПБ):
• На Хмельницкой АЭС выполнено 78,8% от объема мероприятий К(с)ПБ, предложенных для реализации на энергоблоках №1, №2 ХАЭС. По сравнению с другими АЭС Украины ХАЭС имеет первую рейтинговую позицию;
• На энергоблоке №1 ХАЭС выполнено 83,7% от объема мероприятий К(с)ПБ, предложенных для реализации на энергоблоке с реакторной установкой серии В-320. По сравнению с другими энергоблоками АЭС Украины Х-1 занимает четвертую рейтинговую позицию;
• На энергоблоке №2 ХАЭС выполнено 73,9% от объема мероприятий К(с)ПБ, предложенных для реализации на энергоблоке с реакторной установкой серии В-320. По сравнению с другими энергоблоками АЭС Украины Х-2 занимает девятую рейтинговую позицию.

Энергоблок №1 ОП ХАЭС (92 мероприятия):

Энергоблок №2 ХАЭС (92 мероприятия):

Общестанционные объекты ОП ХАЭС (6 мероприятий):

Реалізація заходів щодо підвищення безпеки, реконструкції та модернізації

Перелік заходів реалізованих на Енергоблоці №1 ВП ХАЕС в 2018 році/ППР-18:

1    Розробка матеріалів і виконання кваліфікації елементів енергоблоку
2    Забезпечення працездатності ШРУ-А при закінченні пароводяної суміші, води, а також із забезпеченням надійного виконання функції аварійного скидання тиску
3    Забезпечення підживлення ПГ в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС
4    Модернізація системи контролю водневого охолодження генератора
5    Модернізація САЕ 1-ї групи надійності (включаючи заміну АБЖ, ЩПС, АБ і і.т.д
6    Забезпечення сейсмостійкості систем і будівельних конструкцій (без урахування сейсмологічного моніторингу)»
7    Врахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ в ІАБ
8    Організація нових місць контролю концентрації бору-10 в системах, пов'язаних з 1-м контуром
9    Впровадження системи «промислового» телебачення для пожежо/вибухонебезпечних та необслуговуваних приміщень
10    Модернізація системи управління машини перевантажувальної
11    Модернізація силових і керуючих гермопроходок через контаймент. Заміна силових кабельних проходок типу ВГУ.
12    Модернізація силових і керуючих гермопроходок через контаймент. Заміна силових кабельних проходок типу ПГКК.
13    Запобігання ранньому байпасуванню ГО в результаті попадання розплавлених мас активної зони з шахти реактора поза гермооб'єму
14    Оснащення енергоблоків ВП АЕС системами дистанційного контролю зусиль в АК СПЗО
15    Забезпечення підживлення та охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС
16    Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризкальних басейнів
17    Забезпечення аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС
18    Модернізація схем РЗА системи живлення власних потреб 6кВ
19    Впровадження системи контролю концентрації водню в ГО для запроектних аварій
20    Приладове забезпечення під час та після аварій (ПАМС)
21    Модернізація системи управління резервних дизель-генераторів
22    Модернізація СВБ із заміною електродвигунів 6 та 0,4 кВ
23    Встановлення вогнезатримуючих клапанів на повітроводах у протипожежних перегородок вентиляційних центрів, приміщень акумуляторних батарей, кабельних споруд і приміщень, що містять електричне та електронне обладнання, які відокремлюють їх від приміщень інших категорій з вибухопожежної та пожежної безпеки
24    Обстеження зворотних клапанів на трубопроводах гострої пари з метою визначення залишкового ресурсу та заміни їх (за необхідністю) за результатами обстеження
25    Модернізація системи нормальної експлуатації важливої для безпеки реакторного відділення (СНЕ СБ РО) (контрольно-вимірювальні прилади (КВП), технологічні захисти, блокування та сигналізація (ТЗБтаС), система автоматичного регулювання та дистанційного управління (САРтаДУ), обладнання спец. корпусів класу безпеки 3Н))»
26    Модернізація схем РЗА з впровадженням реле на мікроелектронної базі
27    Модернізація системи збудження генератора
28    Модернізація систем радіаційного контролю (СРК) АЕС. Встановлення СІЧ
29    Модернізація систем радіаційного контролю (СРК) АЕС. Заміна БД/УД на сучасні на енергоблоці №1
30    Модернізація систем радіаційного контролю (СРК) АЕС. Заміна БД/УД на сучасні на СК
31    Модернізація систем радіаційного контролю (СРК) АЕС. Впровадження РК потужності дози нейтронів в ГО
32    Модернізація систем радіаційного контролю (СРК) АЕС. Впровадження РК першого контуру по реперним радіонуклідам
33    Модернізація системи АХК 1, 2. Удосконалення і автоматизація водно-хімічного режиму 1-го і 2-го контурів
34    Заміна вимикачів 6кВ в каналах СБ і на СВБ, загальностанційних і блокових схемах ВП
35    Модернізація розподільчих пристроїв 0,4 кВ
36    Оснащення установками автоматичного контролю силового маслонаповненого обладнання головної схеми видачі потужності АЕС
37    Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень РВ, ДВ, ЕЕТУ, МВ, СК
38    Розробка і реалізація організаційно-технічних заходів з управління аварією: теча теплоносія з 1-го контуру у 2-й еквівалентним перетином Ду 100
39    Модернізація керуючих систем безпеки з заміною УКТЗ
40    Впровадження системи примусового скидання тиску з CГО (1 етап)
41    Розробка і реалізація системи протидимного захисту приміщень та евакуаційних коридорів РВ, які не мають обмежень щодо зв'язку з навколишнім середовищем (1 етап)
42    Впровадження систем сейсмологічного моніторингу майданчиків АЕС
43    Приведення кабельного господарства САЕ споживачів СБ 6 кВ енергоблоку №1 ВП ХАЕС у відповідності до НП 306.2.205-2016
44    Заміна силових кабелів системи аварійного елетропостачання 0,4 кВ
45    Заміна кабелю типу КВВГ АСРК-СВБ з метою зняття відступів від діючих НД
46    Заміна насосів 1QF11D01; 1QF11D02; 1QF21D01; 1QF21D02; 1QF31D01; 1QF31D02
47    Влаштування захисту від прямого удару блискавки по необхідному рівню блискавкозахисту БНС і РДЕС (комірка №1)»;
48    Заміна регулюючих клапанів 1RL51,52S06
49    Заміна акумуляторної батареї 1ЕА03
50    Заміна акумуляторної батареї 0ЕА01
51    Заміна стабілізаторів напруги
52    Заміна регулюючих клапанів 1RQ50S02, 1RQ21S08, 1RQ22S08, 1SG11S02, 1RU30S01
53    Модернізація схеми видалення газів, з деаератора
54    Заміна маслоохолоджувачів 1SE80W01; 1SE80W02; 1SU21W01; 1SU22W01; 1SС21W01; 1SС22W01;1SС23W01; 1SС24W01
55    Придбання і використання при виконанні робіт в умовах, коли можливий вихід токсичних і радіоактивних речовин, вентиляційної, фільтрувальної мобільної установки
56    Модернізація системи продувки ПГ з установкою арматури на лініях продувки «карманів» ПГ
57    Модернізація системи продувки ПГ з заміною матеріалів трубопроводів на НЖ з установкою ЗРК
Загальностанційні об'єкти
1    Заміна в.ч. апаратури АНКА-АВПА на АКА-16 «Кедр» по ВЛ -330кВ «ХАЕС-Шепетівка».

Перелік заходів виконаних на Енергоблоці №2 ВП ХАЕС  в 2019 році/ППР-19


1    Приладове забезпечення під час і після аварій (ПАМС)
2    Модернізація систем радіаційного контролю (СРК) АЕС
3    Модернізація силових і керуючих гермопроходок через контаймент. Заміна силових кабельних проходок типу ВГУ. В ППР-19 виконано заміну 25 силових кабельних проходок типу ВГУ.
4    Модернізація силових і керуючих гермопроходок через контаймент. Заміна герметичних кабельних проходок типу ПГКК. В ППР-19 виконано заміну 35 герметичних кабельних проходок типу ПГКК.
5    Модернізація системи управління приводами СУЗ, включаючи систему силового живлення
6    Впровадження системи контролю концентрації водню в ГО для запроектних аварій
7    Заміна регулюючих клапанів другого контуру на регулятори типу «Диск» 2SG11S02; 2RQ21,22S08; 2RQ50S02, S03; 2SG51,52S48. В ППР-19 виконано заміну клапанів 2RQ21,22S08.
8    Заміна функціональних блоків УКТС і обладнання, яке виробило свій ресурс, на модернізовані.