ІНФОРМАЦІЯ про намір відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” здійснити коригування тарифів на теплову енергію, послугу з постачання гарячої води та послугу з постачання теплової енергії

Керуючись  п.2 “Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності”, який затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130  ВП “Хмельницька АЕС” доводить до відома  споживачів інформацію про намір здійснити коригування тарифів на теплову енергію (її транспортування та постачання), послуги з постачання гарячої води  та послуги з постачання теплової енергії.

Реалізація послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води здійснюється за тарифами встановленими Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області від 06.12.2018 №565/2018 зі Змінами.

Тарифи на послугу з постачання гарячої води становлять:
для потреб населення за умови   підключення рушникосушильників – 20,39 грн./м3 без ПДВ та 24,47 грн./м3 з ПДВ;
для потреб населення за умови відсутності рушникосушильників – 19,59 грн./м3 без ПДВ та 23,51грн./м3 з ПДВ;
для потреб бюджетних установ та інших споживачів – 20,03 грн./м3 без ПДВ та 24,04 грн./м3 з ПДВ.

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії становлять:
для потреб населення  – 186,59 грн/Гкал  без ПДВ та 223,91 грн /Гкал з ПДВ;
для потреб бюджетних установ та інших споживачів 184,38 грн/Гкал  без ПДВ та 221,26 грн/Гкал з ПДВ.

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області від 06.12.2018  №564/2018 встановлений тариф на теплову енергію в розмірі 179,71 грн за 1 Гкал  без ПДВ в т.ч: транспортування 71,47 грн за 1 Гкал  без ПДВ та  постачання 0,74 грн за 1 Гкал  без ПДВ.

На виконання вимог Законів України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 року №2189-VIII, “Про електричну енергію” від 13.04.2017№2019-VIII (зі Змінами), враховуючи законодавчі зміни у сфері житлово-комунальних послуг та  встановлення з 01.01.2020 року для ВП ХАЕС тарифу на централізоване водопостачання проведено коригування тарифів теплову енергію, послуги з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії.
  
Відповідно до розрахунків скориговані тарифи  будуть становити на:
теплову енергію  196,90 грн за 1 Гкал  без ПДВ в тому числі: виробництво 107,50 грн за 1 Гкал, транспортування 88,05 грн за 1 Гкал  без ПДВ, постачання 1,35 грн за 1 Гкал  без ПДВ.
послугу  з  постачання гарячої води:
для потреб населення за умови підключення рушникосушильників – 22,31 грн./м3 без ПДВ та 26,77грн./м3 з ПДВ;
для потреб населення за умови відсутності рушникосушильників – 21,48 грн./м3 без ПДВ та 25,78грн./м3 з ПДВ;
для потреб бюджетних установ та інших споживачів – 22,16 грн./м3 без ПДВ та 26,59грн./м3 з ПДВ.
послугу з постачання теплової енергії:
для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів – 196,90 грн/Гкал  без ПДВ та 236,28грн /Гкал з ПДВ;

Структура скоригованого тарифу на теплову енергію 
№ з/п
Показник
Теплова енергія,
грн./Гкал без ПДВ
 у тому числі
виробництво теплової енергіїтранспортування теплової енергії
постачання теплової енергії
 1Виробнича собівартість, у т.ч.:
184,98
95,58
88,05
1,35
 1.1прямі матеріальні витрати, у т.ч.:
109,40
95,58
13,82
0,00
 1.1.1електроенергія
9,69
0,00
9,69
0,00
 1.1.2транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств
0,00
0,00
0,00
0,00
 1.1.3покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС,АЕС, когенераційних установок
95,58
 95,580,00
0,00
 1.1.4вода для технологічних потреб водопостачання та водовідведення
0,00
 0,000,00
0,00
 1.1.5матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси
4,13
 0,004,13
0,00
 1.2прямі витрати на оплату праці
38,37 0,0037,43
0,94
 1.3інші прямі витрати, у т.ч.:
19,31
 0,0019,10
0,21
 1.3.1відрахування на соціальні заходи
8,44
 0,008,23
0,21
 1.3.2амортизаційні відрахування
0,88
 0,000,88
0,00
 1.3.3інші прямі витрати
9,99
 0,009,99
0,00
 1.4загальновиробничі витрати, у т.ч.:
17,90
 0,0017,70
0,20
 1.4.1витрати на оплату праці
14,18
 0,0014,02
0,16
 1.4.2відрахування на соціальні заходи
3,13
 0,003,09
0,04
 1.4.3 інші витрати0,590,000,590,00
 2Адміністративні витрати
0,000,00
0,00
0,00
 3Витрати на збут0,000,00
0,00
0,00
 4Інші операційні витрати
0,000,00
0,00
0,00
 5Фінансові витрати0,000,000,000,00
 6Повна собівартість
184,9895,58
88,05
1,35
 7Витрати на відшкодування втрат
0,00
0,00
0,00
0,00
 8Розрахунковий прибуток
11,92
11,92
0,00
0,00
 9Середньозважений тариф на теплову енергію196,90
107,50
88,05
 1,35Структура скоригованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії (ППТЕ) та послуги з постачання гарячої води (ППГВ)
№ з/п
Найменування показників
 послуга з постачання теплової енергії, грн /Гкал
послуга з постачання гарячої води, грн/м3
 з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії з рушнико-сушильниками без рушнико-сушильниківБюджетні установи та інші споживачі
 Населення Бюджетні установи та інші споживачі
 Населення
 1Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлю-них тарифів на теплову енергію для потреб населення196,90
179,71
10,68
9,85
10,53
 2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т.ч.:00
0
0
0
 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи00
0
0
0
 2.2 інші витрати абонентської служби00
0
0
0
 3Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води Х Х11,6311,63
11,63
 4Решта витрат, крім послуг банків0,000,00
0,00
0,00
0,00
 5 Собівартість послуг без урахування послуг банку196,90196,90
22,31
21,48
22,16
 6  Послуги банку0,000,00
0,00
0,00
0,00
 7Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку196,90196,90
22,31
21,48
22,16
 8 Розрахунковий прибуток0,000,00
0,00
0,00
0,00
 9Плановані тарифи на послуги
196,90196,90
22,31
21,48
22,16
 10 Податок на додану вартість 39,3839,38
4,46
4,30
4,43
 11Плановані тарифи на послуги з ПДВ 236,28236,28
26,77
25,78
26,59

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб міста приймаються протягом 14 календарних днів від дня публікації даного повідомлення за адресою ВП ХАЕС КГ: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин  вул. Енергетиків 20.